वयाचे निकष

गट तारीख वयोमर्यादा
नर्सरी ३०/०६/२०२१ पर्यंत अडीच ते साडेतीन वर्ष
छोटा शिशू ३०/०६/२०२१ पर्यंत साडेतीन ते साडेचार वर्ष
मोठा शिशू ३०/०६/२०२१ पर्यंत साडेचार ते साडेपाच वर्ष